Betekenis Izvor

‘Fundatia Izvor’ dat betekent ‘stichting De Bron’

Een bron is een plaats waar water uit de grond opwelt, een plaats waar na een lange reis voor kortere of langere tijd uitgerust kan worden.

Rondom de bron “Fundatie Izvor” is inmiddels een aantal activiteiten ontstaan.

Hulpbehoevende personen, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of afkomst worden geholpen.
Ook is er bewust gekozen voor het vast bezoeken van een ‘Christelijke gemeente’ in Iaşi.

De gemeente van Christus is immers de plek waar “zorg en hulp” handen en voeten krijgt.
Via deze gemeentelijke (kerkelijke) zorg en de opvoeding thuis hopen en bidden Elles en Erica (en wij met hen) dat ze allen persoonlijk rust en troost gaan (mogen) vinden bij de Hemelse Vader. Dat is tenslotte de plaats (bron) waar de werkelijke geborgenheid gevonden kan worden, waar pas echte genezing tot stand komt.

Pin It on Pinterest

Share This