Corona-virus in Roemenië

Geschreven op:

1 mei 2020

o

Nieuws

Volg ons op socialmedia

Zoals in heel Europa, is ook Roemenie in de ban van het corona-virus. Hoewel, of misschien dankzij, het aantal besmettingen en slachtoffers veel lager ligt dan in de meeste landen, zijn de beperkende maatregelen nogal  ingrijpend. Roemenie was er vroeg bij. Al op 11 maart gingen de scholen dicht en vanaf 18maart moesten we binnen blijven. Alleen met een geldige reden en een verklaring op zak, mogen we overdag van huis. Boetes zijn hoog.

Op 9 april trad een militaire verordening in werking die alle sociale centra verplichtte het personeel gedurende 2 weken geisoleerd op de werkplek te hebben. Zowel bij onze bejaardencentra als het gezinshuis is de helft van de medewerkers intern en na 2 weken wordt gewisseld. In die tijd is het verboden het pand/erf te verlaten. Erg ingrijpend en lastig, maar waarschijnlijk wel zinvol. Goddank tot nu toe geen enkele besmetting binnen de projecten.

De corona-crisis heeft gevolgen voor de aktiviteiten van onze stichting, zoals voor velen. Praktisch gezien heeft de bouw van het nieuwe Acasa vertraging opgelopen en is onduidelijk wanneer er verhuisd kan gaan worden. Ook het transport dat de nodige spullen vanuit Nederland zou brengen, kon niet vertrekken. Daarnaast kon de klusgroep vanuit Wezep, die klaar stond om de kinderboerderij bezoekers-klaar te maken, niet naar Iaşi komen.

Speeltuinen zijn sowieso gesloten, en mogen ook na 15 mei (als de noodtoestand opgeheven wordt) geen bezoekers ontvangen.

Financieel betekent deze situatie dat er aanzienlijk minder lokale inkomsten zullen zijn. In de eerste plaats neemt Erica voor de veiligheid al een tijd geen nieuwe patienten op in beide centra. En de ”Ark van Noach” brengt ook geen entree-gelden op. Maar…..

”Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.”

Pin It on Pinterest

Share This