Inzamelactie voor Izvor

Geschreven op:

16 februari 2022

o

Activiteiten | Nieuws

Volg ons op socialmedia

De Stichting Vrienden van Izvor houdt op zaterdag 12 maart 2022 een inzamelactie voor oude metalen. Met de opbrengst van deze actie wordt extra financiële ondersteuning gegeven aan de Roemeense stichting Fundatia Izvor, hetgeen ‘Stichting de Bron’ betekent.

Cor Sellis

Vlak na de val van de dictatuur van Ceausescu in 1989, bezochten Elles van der Beek uit Hattemerbroek en Erica Heijkoop uit Gouda Roemenië. Het land verkeerde in grote onzekerheid en armoede. Om zorg te bieden aan de meest hulpbehoevende mensen werden in eerste instantie straatkinderen geholpen. In de loop der jaren kwamen daar meerdere projecten bij. In 2000 richten Elles en Erica de Stichting Vrienden van Izvor op. Een actieve stichting die via social media en door het geven van voorlichting op kerken en scholen bekendheid geeft aan de verschillende projecten waar het tweetal zich voor inzet.

Jaap van de Vegte uit Wezep is voorzitter van de Stichting Vrienden van Izvor, hij licht toe: “Erica richt zich meer op de ouderenzorg, terwijl Elles de kinderzorg voor haar rekening neemt. Elles en Erica zijn vrijwilligers, waardoor ook hun levensonderhoud gedeeltelijk door sponsoren wordt bekostigd. Daarnaast is er geld nodig ter ondersteuning van de projecten. Zowel in Wezep als in Gouda zijn daarvoor thuisfront-comités ontstaan, die door het jaar heen diverse verkoop- en inzamelacties op touw zetten. Inmiddels kent de stichting vijf projecten te weten de zorg- en kinderboerderij, de hospice met 20 bedden, het zorgcentrum met 63 bewoners, het familiehuis voor zeven tieners en het verzorgen van maaltijden in de vorm van tafeltje dekje. Deze activiteiten vinden plaats in en rond de stad Iasi.”

De inzamelactie van oude metalen is één van de activiteiten waarmee geld wordt opgehaald voor de projecten in Roemenië. Op zaterdag 12 maart kunnen tussen 10.00 en 14.00 uur op de parkeerplaats bij Drost Instal BV/ Küchentreff aan de Rondweg 86 in Wezep oude metalen als (tuin)gereedschappen, lood, zink, koper en dergelijke ingeleverd worden. Computers, printers, gasflessen of autovelgen waar de banden nog omheen zitten worden niet ingenomen. Wie twijfelt of iets wel of niet ingeleverd kan worden, kan contact opnemen met Jaap van der Vegte via 038-3764914.

Meer informatie over de stichting en de diverse projecten is te vinden op www.vriendenvanizvor.nl.

Pin It on Pinterest

Share This