Nieuwsbrief januari 2023

Geschreven op:

28 januari 2023

o

Nieuws

Volg ons op socialmedia

Hallo allemaal,
In oktober was het fijn om Nederland weer te kunnen bezoeken, na 3 jaar afwezigheid. Goed om familie en bekenden te zien, goed om het werk van onze stichting Izvor in Iasi-Roemenie te kunnen presenteren. Ook al is oktober nog niet zolang geleden, toch is er wel weer wat te melden.

Huize Regenboog

Het gezinsvervangend tehuis draait sinds kort op de maximale capaciteit! In september kwam meisje nr.6 (9 jaar), uit huis geplaatst wegens vermeend sexueel misbruik door vader. En net voor de kerst kwam het jongere zusje (net 9) van een van de oudere bewoonsters. Verwaarlozing en emotioneel misbruik, met moeder bedelend op straat gevonden. Dus nu is het een vol huis: 7 meisjes met leeftijden tussen de 9 en 20 jaar. De dynamiek is veranderd nu er jongere kinderen in huis zijn, er wordt ineens volop gestoeid, gerolschaatst, gekleurd etc. Nieuwelingen erbij betekent toch elke keer weer wat onrust, maar dit komt langzaam in beter vaarwater.
We hebben thuis samen kerst en Oud en Nieuw gevierd. Goed om te zien hoe de meisjes ook in de kerk geintegreerd zijn. Ze deden allemaal mee aan de kerstviering door te zingen, gedichtjes op te zeggen en sommigen zelfs een rol in een toneelstukje te spelen!

 

De oudere meisjes waren net voor Oud en Nieuw uitgenodigd op
een viering voor tieners op de boerderij van onze voorganger. Daar hebben ze met zo n 40 tieners samen gezongen, hun dank voor het afgelopen jaar geuit, en hun
persoonlijke voornemens uitgesproken tegenover elkaar en tegenover God. Vervolgens samen gegeten en spelletjes gedaan. Sinds kort zijn we ook in onze kleine kerk in Iasi gestart met een tienerclub, waar we nu Youth-Alpha volgen. Ook daar gaan de 4 groten naar toe.
Het nieuwe jaar gaat grote veranderingen brengen aangezien de twee oudste zusjes (nu 18 en 20) wettelijk gezien ons opvanghuis moeten verlaten. Het plan is op ons terrein een huisje te bouwen waar zij samen gaan wonen totdat ze zelfstandig het leven aankunnen.

Kinderboerderij ”Ark van Noach”

Het was weer een seizoen waarin veel mensen naar de Ark kwamen om de dieren te bezoeken en te spelen in de natuur, dagen met zo n 500 bezoekers waren geen uitzondering. Er werden diverse aktiviteiten georganiseerd zoals poppentheaters, twee keer een speelgoedmarkt, een vakantiebijbelklub. Ook was er een vbk voor en door Oekrainers. Het seizoen is op een bijzondere manier afgesloten. Afgelopen zomer werden we gebeld door McDonalds. ZIj hadden bij hun restaurant in Iasi een partyboot voor kinderfeestjes. Ze vroegen of de Ark van Noach die als een donatie wilde ontvangen. In november was het zover: met een grote hijskraan werd de containerboot op zijn nieuwe plek gezet!! Een volledig uitgeruste ruimte voor aktiviteiten!

Er is verwarming in gemaakt en in december werd de Ark ingewijd met een kerst-evenement. Een week lang was er elke avond een viering waarbij ouders en kinderen het Bijbelse kerstverhaal van de geboorte van Jezus hoorden, waarna bij een kampvuur kerstliederen werden gezongen.

Afgelopen zaterdag is er in de boot gestart met een wekelijkse Bijbelclub voor kinderen uit ons dorp, en komende vrijdag is er eerste vrouwengroep.
We ervaren deze Ark als een speciale gift van God en willen hem tot Zijn eer gebruiken!

Een nieuw jaar….

Voor het nieuwe jaar worden alweer volop plannen gemaakt, oa voor werkvakanties. We zijn enorm blij met alle hulp en steun. By the way, vandaag kwam er nog een hele stapel nederlandse kerstkaarten binnen, alle zenders bedankt!
Maar boven alle plannen die wij maken, bidden we om Gods bescherming en inspiratie om datgene te doen wat deel uitmaakt Zijn Plan!
Groet, Elles

Download hier de nieuwsbrief in PDF.

Nieuws uit het bestuur

Aan het kort begonnen jaar willen wij even terug blikken op 2022. De acties die het afgelopen jaar zijn gehouden zijn dan ook zeker geslaagd.
Even voor u herinnering: in maart de oude metalen, broden voor Pasen, schapenmarkt in Oldebroek, worstactie eind oktober en even voor kerst de mooie bestelde kerststukken en kerstworkshop.

In het voor jaar zijn er hulp goederen naar Elles en Erica gegaan. Dit werd gedaan door een vrijwillige groep uit Epe en omgeving. In november zijn 2 enthousiaste vrijwilligers een week naar Elles geweest om te klussen. In oktober zijn wij verrast met een mooie ontmoetingsavond met Elles.

Dankbaar
Wij zijn u allen heel dankbaar voor het meeleven in welke vorm dan ook.
Zonder u steun kunnen Elles en Erica hun werk voor de Roemeense naaste in nood niet uitvoeren.

Acties voor de komende periode
Oude metalen actie op 11 maart 2023. Spaart u uw oude metalen weer?
Aan de Rondweg 86 bij Drost Instal staan wij vanaf 10 tot 14 uur u op te wachten om het in ontvangst te nemen.

Paasbroden
Even voor de paasdagen is de actie met bakkerij Schuld gepland.
Voor exacte data en mogelijkheden hou onze website en facebook in de gaten.

Natuurwandeling
Onder leiding van de broers Dick en Freek van de Graaf wordt er op 22 april gewandeld. Verdere info volgt nog.

Klussen/transport
De voorbereidingen met betrekking tot een hulpgoederentransport is in volle gang.
Het vertrek staat gepland vanaf 15 april. In de tweede helft van april en de eerste 2 weken van mei gaan er klussers bij Elles aan de slag. De werkzaamheden kunt u volgen via de facebookpagina van Vrienden van Izvor.

Gebedspunten
Wij ervaren u betrokkenheid bij het humanitaire werk van Elles en Erica en zijn God daar dankbaar voor.
– Voor het vele ouderenwerk van Erica.
– De plannen van Elles om in de boot op de kinderboerderij de blijde boodschap door te geven.
– Dat de voorbereidingen die gedaan worden om te klussen/transport en dat acties gezegend mogen worden.

Verzoek
Mogen wij u vragen om deze nieuwsbrief te kopiëren en aan anderen door te geven? Onze hulp komt soms uit een onverwachte hoek!

Mededeling
Als penningmeester van de stichting Vrienden van Izvor wil ik u vragen bij uw overmaking uw plaatsnaam, postcode en huisnummer te vermelden. Uit het IBAN-nummer kunnen wij niet afleiden waar het vandaan komt. Graag willen wij u een bevestiging sturen dat uw bijdrage ontvangen is. Zijn hier vragen over stuur ze dan naar penningmeester@vriendenvanizvor.nl

Bij voorbaat dank.
Een hartelijke groet, Bert, Gerhard, Harmke, Jaap, Nelie.

Pin It on Pinterest

Share This